TexCare®

Tar hand om miljöen

Varje år släpps ut 50.000 ton tvättmedel i floder och hav. De klassiska rengöringsmedel är en enorm belastning på miljön.Det är därför viktigt att använda ett tvättmedel som minsta möjliga miljöpåverkan. Produkter som inte är bionedbrytbara, förblir i 
naturen og er
 skadligt för djur och människor.
Alla rengöringskemikalier är baserat på vegetabiliskt och har testats för fullständig nedbrytbarhet OECD screeningtest .
Resultaten av dessa tester visar att ingredienserna erhåller läge i den övre kategorin “Lätt bionedbrytbar”, vilket betyder att över 95% sönderdelas i en mycket kort tid.
Komponenterna i TexCare® är säker för miljön.

TexCare®

Cottonwash · Woolwash · Silkwash · Polywash · Antistatspray . Babywash och Dynevask är alla lättnedbrytbart

De akive rengöringskemikalier är vegetabiliska baseret, och testas för fullständig nedbrytbarhet i screeningtest OECD 302A-F.

Resultaten av dessa tester visar att ingredienserna uppnå placering i bästa kategorin “Lätt nedbrytbart”.Den låga dosen, som är tillräcklig TexCare® ger full rengöringseffekt , men med minimal miljöpåverkan.

Detta innebär att mindre än en timme efter att TexCare rengöringsmedel har nått reningsanläggningen är över 95% sönder och förvandlas till ofarliga ämnen efter minimal miljöpåverkan till följd av floden och marina miljön och dricksvattnet .