TexCare i miljön

Cottonwash · Woolwash · Silkwash · Polywash · Antistatspray er biologisk let nedbrydelig

Varje år släpps ut 30000 ton tvättmedel i våra avlopp.

Klassiska rengöringsmedel är en enorm belastning på miljön.

Det är därför viktigt att använda ett tvättmedel som minsta möjliga miljöpåverkan. Produkter som inte är bionedbrytbara, kvar i vilt skadligt för djur och människor.

De rengöringskemikalier är vegetabiliska och testas för fullständig nedbrytbarhet screeningtest OECD 302A-F. Resultaten av dessa tester visar att ingredienserna uppnå placering i bästa kategorin “Lätt nedbrytbart”.

Den låga dosen, som är tillräcklig TexCare® ger full rengöringseffekt , men med minimal miljöpåverkan.

Detta innebär att mindre än en timme efter det att rengöringsmedel har nått reningsanläggningen är över 95% sönder och förvandlas till ofarliga ämnen efter minimal miljöpåverkan till följd av floden och marina miljön och dricksvattnet .